9 července, 2018

Patentky a další komáří larvy, jako krmivo pro ryby

Živá krmiva jsou nejhodnotnější, nejpřirozenější a obvykle nejochotněji přijímaná. Jsou-li čerstvá, obsahuje trávicí trakt krmných živočichů částečky řas, rostlin a mnohých mikroorganismů. Ty plní nejen funkci balastních látek, ale jsou zdrojem vitamínů a stopových prvků. To je důležité zajména pro dravé druhy ryb, které by samostatně rostlinnou složku nepřijaly, přestože je pro ně důležitá. Nejběžnějšími krmnými živočichy jsou červené pakomáří larvy, tzv.patentky, černé komáří larvy, skleněné komáří larvy, tzv. koretry, kterým je věnován tento stručný článek a dále jsou to nítěnky, žížaly, buchanky, perloočky, vířníci, atd.

 

Patentky:

F

Červené pakonáří larvy žijí zavrtané v bahnitém dně, někdy ve značně znečištěných vodách. Z toho důvodu je na rozdíl od ostatních druhů vodních živočichů, vhodnější je zkrmovat až po vyprázdnění jejich trávicího traktu. Živé jsou však k dostání v obchodech jen velmi výjimečně. Pokud je přesto náhodou seženeme živé, skladujeme je v chladu na misce s trochou vody a zkrmujeme maximálně do jednoho týdne. Patentky se neshlukují do chomáčů jako nitěnky, a proto je při každodenním čištění proplachujeme na husté síťce pod mírným proudem tekoucí vody. Bez problémů dostupným a velmi vhodným krmivem jsou pak mražené patentky. Jedná se o velmi oblíbenou složku rybího jídelníčku. U zmražených je třeba dobře zkontrolovat kvalitu. Jednotlivé larvy by měly být sytě červené a vzájemně propletené. To je známka toho, že byly zamražovány živé. Pokud mražené larvy leží rovně natažené a nepropletené, byly pravděpodobně mraženy již uhynulé. Kvalitu lze po delších zkušenostech poznat čichem.

Koretry:

F

Volně plovoucí dravé larvy komárů. Na lov planktonu vyplouvají převážně za tmy, kdy je možné je úspěšně lovit. Jsou-li z důvodu přepravy skladovány živé, jen ve vlhkém stavu, stoupá v jejich tělech hladina odpadních urátů. Tyto dusíkaté sloučeniny mohou dosáhnout až toxických hodnot pro ryby. Proto by se měly nechat před zkrmením několik hodin plavat v čisté vodě. Jedná se o velmi hodnotné krmivo, které stimuluje náročné druhy ryb k rozmnožování. Ve zmraženém stavu obvykle plavou na hladině, proto jsou vhodné pro ryby, které nikde jinde, než u hladiny potravu nepřijímají. U zmražených je třeba sledovat kvalitu. Měly by mít světlou bílokrémovou barvu. Jsou-li zkažené, bývají nahnědlé a ryby je často odmítají přijmout. Jako krmivo jsou poměrně tuhé, vhodné pro větší a středně velké ryby.

 

Černé komáří larvy:

F

Larvy komára pískavého. Volně plovoucí larvy a kukly se obvykle drží na hladině kaluží, sudů s dešťovou vodou, jímek a jiných podobných zdrojů. Více jim vyhovuje znečištěná voda, ve které je např. napadané tlející listí. Nejspolehlivěji je nalákáme do sudu, do kterého jsme přidali trochu drůbežího hnoje. Před zkrmením bychom měli larvy alespoň na několik minut přemístit do čisté vody, poté teprve znovu zcedit a vpustit do akvária. Jedná se o velmi hodnotné krmivo, vhodné zejména pro stimulaci tření u náročnějších ryb. V akvarijních obchodech jsou k dostání pouze jako mražené.

 

Vývojová stádia komára:

F

Autor: hlavson, portál rybicky.net