5 prosince, 2017

Sponzoři akce

Touto cestou bychom chtěli poděkovat našim dárcům a sponzorům, bez kterých bychom se neobešli.

společnost DAJANA s.r.o.
p. Korenačka
p. Mucha

Nezapomeňte, že dárcem se pro naší akci může stát kdokoli s jakoukoli částkou. Své příspěvky můžete posílat na bankovní účet číslo: 27-9757430257/0100, nebo hotovost předat osobně na recepci v předsálí akce. Vaše příspěvky neputují žádné firmě ani organizaci, pomáhají nám pouze uhradit vysoké náklady spojené s pořádáním dalšího Života ve vodě.