Jsme v novinách!

Konání prvních akvatrhů „Život ve vodě“ bylo potřeba pojistit řádnou propagací, aby se informace o této akci dostala k nejširšímu okruhu potenciálních návštěvníků. Krom masivní internetové propagace nás otiskl i nejprodávanější krajský plátek – Sokolovský deník. Za tuto pomoc děkujeme!