12 prosince, 2017

Často kladené dotazy

Kdy se koná další akce?

V roce 2020 se naše akce konají nepravidelně, datum konání nejbližší akce je uvedeno vždy na hlavní stránce tohoto webu. V případě, že máte zájem znát termíny všech akcí pro celý rok dopředu, kompletní seznam naleznete v sekci pro prodejce.

 

Jak vás v Chodově najdu?

Naše akce se pravidelně koná v Kulturním a společenském středisku Chodov (zkráceně KASS Chodov). Jedná se o velkou budovu  (dlouhý, šedý, jednopodlažní objekt) spojenou s místním kinem. Orientačními body jsou obchodní dům a elektro Fany. Parkovat můžete přímo u budovy, z vnitřní strany společenského sálu a na přilehlých parkovištích.


Proč se platí vstupné?

Jelikož nejsme akce pořádaná městem, státem, ani žádnou jinou skupinou, dostáváme nulové dotační prostředky. Pro zaplacení vysokých nákladů na provoz naší akce (jako je např. nájemné, technika, doprava, reklama, licence, atd.) musíme využívat symbolického poplatku od našich návštěvníků formou povinného vstupného. Výtěžek ze vstupného neputuje žádné firmě ani organizaci, slouží nám pouze jako prostředek pro úhradu výše zmiňovaných nákladů. Případné přebytky jsou automaticky investovány do reklamy.

 

Mohu na akci také prodávat?

Samozřejmě. Snažíme se podporovat místní chovatele, proto na naší akci může prodávat takřka každý. Neváhejte proto vzít své přebytky, u nás je prodat a vydělat si. Svou registraci je nutno oznámit minimálně 24 hodin před začátkem akce zde.

 

Jak zjistím, kteří prodejci se následujícího konání akce zúčastní?

Jelikož se naše akce opakuje v poměrně krátkém časovém intervalu, je pro nás nemožné pro každé jednotlivé konání zvlášť zveřejňovat seznam prodejců a výstavců, kteří potvrdili svou účast. Pokud je pro Vás tato informace důležitá, neváhejte se obrátit na naší on-line podporu, nebo na telefon: 602 245 170, kde Vám rádi tento dotaz zodpovíme.

 

Mohu svou vstupenku vyreklamovat?

Ano, avšak výměnou za jiné zboží či služby v totožné hodnotě. Peníze při reklamacích bez udání důvodu nevracíme.

 

Mohu na akci fotografovat?

Samozřejmě. Ve společenském sále smí všichni návštěvníci pořizovat fotografie i audiovizuální záznamy a ty publikovat podle svého uvážení. Zakázáno je však fotit v oblasti předsálí, a to především u vstupního terminálu a v bufetu, z důvodu diskrétní zóny ostatních návštěvníků. Na všechny fotografie pořízené z naší akce si vyhrazujeme spoluvlastnické právo, tj. Vaše zveřejněné fotografie můžeme volně stahovat a následně používat k marketingovým účelům. Stejně jako návštěvníci, tak i organizátoři akce a prodejci mají právo pořizovat fotografie a vstupem do hlavního sálu souhlasíte s vyskytováním Vaší osoby na pořízených snímcích, které můžeme zveřejňovat dle vlastního uvážení.

 

Mohu do hlavního sálu vstupovat s kočárkem?

Ne. Stejně jako s bruslemi, skateboardy, koloběžkami, jídlem i nápoji je vstup do hlavního sálu zakázán. V případě poškození majetku, či zdravotní újmy způsobené porušením tohoto pravidla nese vinu ten, kdo zákaz neuposlechl a bude příslušně potrestán. Celý objekt je monitorován kamerovým systémem a přestupky jsou dohledatelné a prokázatelné i zpětně.

 

Mohu platit bezkontaktně?

Ano. Všichni naši návštěvníci mohou vstupné zaplatit také bezkontaktně. Bezkontaktní platby je možné uskutečnit na všechny produkty a služby nabízené u vstupní pokladny, nikoliv však u jednotlivých prodejců. Na pokladně nenabízíme možnost výběru hotovosti ani cashbacku.

 

Chci se jen podívat. Mohu do sálu dříve?

Bohužel. Otevírací doba je pro všechny návštěvníky stejná a to od 9:00 do 12:00 hodin. Dříve ani později žádné návštěvníky nepouštíme.