Změna dětského sazebníku

Od října 2018 vstoupí v platnost nový sazebník určující výši poplatku za vstupné pro osoby mladší patnácti let.

Namísto původního účtování poplatků dle dosaženého věku, bude výši vstupného určovat nový, spolehlivější systém. Za dospělého se nyní budou považovat osoby, které svou výškou přesahují 150 centimetrů. Od starého systému jsme byli nuceni odstoupit hned z několika důvodů – věk návštěvníka nelze od pohledu jednoznačně určit a je jej třeba prokázat dokladem totožnosti. Děti do patnácti let žádný doklad (ve většině případů) nemají a věk dítěte se musí dohledávat z průkazu rodiče, jejichž prověřování je z důvodů nových evropských vyhlášek a GDPR velmi složité. Dalším důvodem pro zavedení nového systému je fakt, že mnoho rodin ošemetnou situaci s chybějícími doklady zneužívala a své starší děti vydávala za mladší.

Nový ceník stručně a jasně:
Plné vstupné (15 let a více) – 30 Kč
Zvýhodněné vstupné (do 15 let a 150 cm) – ZDARMA
Dítě bez doprovodu (do 15 let a 150 cm) – 10 Kč

Výškový sazebník se nevztahuje na osoby starší 15ti let, dospělé osoby s růstovou poruchou, vozíčkáře a jiné osoby s tělesným postižením.

Komentáře a diskuze